Công ty tiền điện tử Thụy Sĩ tự động hóa các giao dịch Bitcoin tuân thủ FATF

Công ty tiền điện tử Thụy Sĩ tự động hóa các giao dịch Bitcoin tuân thủ FATF

Tuần này, chúng tôi đã biết rằng Hãng tiền điện tử Thụy Sĩ đã phát triển một hệ thống mới tuân thủ FATF để chuyển tiền quốc tế bằng giao thức Bitcoin. Đây là sản phẩm đầu tiên thuộc loại này ở châu Âu và nó có thể dẫn đến các quốc gia khác cũng…